Ibubapa Harus Bijak Mengimbang Keluarga & Kerjaya

Para ibubapa ditegaskan supaya bijak di dalam mengimbangi di antara keluarga dan tuntutan kerjaya untuk mengelakkan anak-anak mereka terpengaruh dengan gejala yang tidak baik.

Pengerusi MPWK, Datuk Surinam berkata, ini kerana institusi keluarga mempunyai peranan yang amat besar di dalam melahirkan rakyat yang harmoni dan sejahtera.

Jelasnya lagi, ibubapa memainkan tanggungjawab yang sangat besar di dalam pendidikan anak-anak mereka dan seharusnyalah mereka mempersiapkan dan melengkapkan diri dengan semua kemahiran dan ilmu untuk menguruskan keluarga.

Kajian yang telah dijalankan menunjukkan keruntuhan institusi keluarga adalah antara faktor terbesar yang menyebabkan anak-anak terjerumus ke dalam gejala sosial yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah.

Dari itu, ibubapa yang bekerja seharusnya perlu lebih bijak dalam menimbangi di antara keluarga dan kerjaya. Anak-anak harus dijaga dan dipantau kedudukan mereka, apa yang dilakukan supaya dapat menghindar mereka dari terjebak.

Beliau memberitahu bahawa kemahiran pengurusan keluarga sangat penting terutamanya di dalam masyarakat yang kini menghadapi per­ubahan yang sangat besar yang antaranya adalah disebabkan oleh teknologi maklumat.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan melalui pelbagai program untuk memperkasakan rakyat namun institusi kekeluargaan tetap menjadi tunjang  utama.

Merancang 
Kerjaya Untuk Berjaya

Perkara asas berkaitan perancangan kerjaya adalah seseorang itu tidak cukup hanya menetapkan niat di dalam hati untuk berjaya jika mereka tidak sungguh-sungguh merancang untuk menjadikan suatu impian itu kenyataan.

Ketika merancang, seseorang itu mesti tahu tentang sistem kenaikan pangkat yang digunapakai di dalam sesebuah organisasi. Kemudian, berusaha sebaiknya untuk memenuhi semua kriteria yang ditetapkan untuk melayakkan diri untuk dinaikkan pangkat.

Dalam kata lain, anda tidak boleh hanya membiarkan kerjaya anda melalui proses seadanya dan berharap kenaikan pangkat atau hanya dengan bergantung pada nasib..

Antara tabiat lain yang harus dielakkan adalah menyerahkan perancangan kerjaya hanya kepada majikan semata-mata.Anda sepatutnya merancang kerjaya anda sendiri.

Memang betul, di dalam teori perkembangan kerjaya ada menyatakan bahawa majikan dan pekerja ada peranan tersendiri, namun pekerja sepatutnya lebih memainkan peranan di dalam membangunkan dan merancang kerjaya mereka.

Andai kata ada pihak lain yang merancang dan menentukan laluan kerjaya seseorang, ia seharusnya dianggap sebagai bonus. Namun, perkara seperti ini jarang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Semua pekerja inginkan kenaikan, maka amat pelik jika laluan kerjaya itu dibuat oleh orang lain.

Dari itu, rancanglah kerjaya anda sejak dari awal lagi. Letakkan visi laluan kerjaya anda jangka terdekat dan jangka masa panjang.